نشاني :  تهران- بلوار کشاورز - حد فاصل خیابان جمالزاده و کارگر - پلاک 342 - طبقه 5 - واحد 20

تلفن :  66122831 -021          66569183 -021      

كدپستي : 1418893869

سايت اينترنتي : www.idsms.org

پست الكترونيكي : info.idsms@gmail.com
                                                                                     
                  شناسه ملی
: 10320844252