این سندیکا هم اینک 245 عضو دارد که 93 شرکت به عنوان عضو رسمی و 152 شرکت به عنوان عضو غیررسمی(وابسته) محسوب می شوند. فهرست شرکتها به شرح ذیل می باشد:
   

اعضای رسمی

1. حكیم
2. آریا بصیرت
3. آرین سلامت سینا
4. آوه سینا
5. اسوه
6. اکسیر
7. افق تولید دارو پارس
8. البرزدارو
9.  الحاوي
10. امين
11. بهستان
12. ایران دارو
13. خوارزمی
14. ايران هورمون
15. بهسا
16. شیرخشک نوزاد پگاه شهرکرد
17. بنیان سلامت کسری
18. پارس دارو
19. تولیددارو
20. تهران دارو
21.  جالينوس
22. جابر ابن حیان
23. روزدارو
24. داروپخش
25. دانا
26. دکتر عبیدی
27. دنياي بهداشت
28. دینه ایران
29. راموفارمین
30. رها
31. فارابی
32. زیست تخمیر
33. زهراوی
34. سبحان دارو
35. ستارگان نیک
36. کوثر
37. سیمرغ داروی عطار
38. سونا طب پارسه
39. شفاء
40. شهردارو
41. فروغ سلامت مهرگان
42. انی درمان
43. فارماشیمی
44. طبیعت زنده
45. کارن
46. کیش مدیفارم
47. كيميدارو
48. لقمان
49. لیوار
50. ماد
51. مهر دارو
52. مينو
53. مینا
54. امید پارسینا دماوند
55. ثنامد
56. تسنیم
57. نوشا فارمد ایرانیان
58. فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)
59. رازک
60. طب مفید نیکان
61. آرنیکا سلامت
62. فرداد بلوط رادین
63. عرشیا مکمل آریا
64. شهید قاضی
65. زیست اروند فارمد
66. مهبان دارو
67. درسا دارو
68. تهران شیمی
69. یاس کویر میبد
70. پارس حیان
71. گل دارو
72. رفسنجان دارو
73. ابوریحان
74. ایلیا پارس
75. ساپونین ایران
76. نیل فارمد
77. سپیداج
78. پارس آیلین مهر
79. هگمتان داروی غرب
80. فرشته جویان
81. پوراطب گستر ایرانیان
82. پرارین پارس
83. 
فاران شیمی
84. باختر بیوشیمی
85. پورسینا
86. باریج اسانس
87. صبا دارو اسپادانا
88. کیمیا مکمل آراد
89. ریحان نقش جهان
90. فارانیک دارو
91. زاگرس داروی پارسیان
92. ریحانه

93. سامی ساز
94 . سولیکو کاله
95. ایران داروک
96. بهار پایا
97. ماسترفوده
98. دارو مکمل آرین
99. پاک دارو
100. کیمیا زیست پارسیان

 

اعضای وابسته

1.آرامیس فارمد
2.آفشن
3. اشبال شیمی
4.افق دارو پارس
5.اکسون فارمد
6. روژین فارمد
7. آدونیس کیش
8.بنیان سلامت کسری
9.بهشاد دارو
10.پارس گیتا دارو
11. برنا طب ویدا
12. دارو درمان سپهر
13. نوشداروطب
14. افق تدبیر سلامت
15. درمان یاب دارو
16.جان ویشار
17.اکسون فارمد ایرانیان
18. فرنوش داروطب
19.سپیدطب نیا
20.سمرطب درمان
21.سویران
22.شاری
23.کیمیا آراهرم
24.گنجینه سلامت پاسارگاد
25.گیتی سلامت آریا
26.شهاب درمان
27.نیک اختر آریا
28. وانا دارو گستر
29. خرمشهر دارو
30.آیریانیک
31. سلامت سازان پارسا
32.امید دارو سلامت
33.ساج پاد دارو
34.ابیان دارو
35.دنیا دارو سپهر
36.ایده آرای پیشگام
37.اطلس تجارت سبحان
38.کاوندیش دارو
39.آبا دارو طب
40.روژین فارمد
41.داروجویان حیات
42.کوشان فارمد
43.نوا فارمد آریا
44.سامان دارو سلامت
45.کیان طب پاسارگاد
46.امید مکمل سلامت
47.سینا پیشگام دارو نوین
48. آرش مکمل قهرمان
49.خسرو مدیسا طب
50.فاریاب دارو
51.افق تولید دارو پارس
52.سونا طب پارسیان
53.توسعه تجارت قطره حیات
54.تدبیر کالای جم
55. نوآوری زیستی گویا
56. ویتا آریا
57. ویتابیوتیکس
58. هلث پارسیان
59. سام آرین اکسیر
60. حکیمان طب کار
61. اوتانا طب لیان
62. پاک نهاد کسا
63. کیمیا سلامت ایرانیان
64. توسعه سلامت اطلس
65. هیژا دارو
66. بهستان بهداشت
67. آریان سناء
68. دکتر رجبی
69. فردای سبز ایرانیان
70. نیک آسا فارمد
72. کیمیا کالای رازی
73. نیک پایا کارن فارمد
74. آواتیس فارمد
75. دارو افشان شایگان
76. کسیر فارمدنامی دارو
77. فروغ سلامت مهرگان
78. داروپژوهان پاسارگاد
79. ایساتیس دارو پارس
80. پارس بهروزان جم
81. رازان فارمد ایرانیان
82. توان اکسیر فارمد
83. تریتا داروی آرتا
84. ایماژن
85. نحقیقاتی آرین گستر
86. اکسیر زیبائی لیان
87.سبز داروی جم
88.نوریا درمان پاسارگاد
89. پوراطب
90. ویرا دارو
91. بنیان طب آکام
92. آنی درمان
93. آریا تک خاور
94. نوژن فارمد کاسپین
95. هفت نور آسمان
95. نیکان فارمد مهر
96. آریا فارمد پیشگامان سلامت
97. تأمین گستر الوند
98. آیلار طب آذر
99. رستا ایمن دارو
100. نوآوران فخردارو
101. گویا فارمد آریا
102. پاک سلامت تأمین
103. طب سلامت کاسپین
104. نوین طب نوبخت
105. هوگر دارو دانش
106. پارس نام آوران سلامت
107.دارو بهداشت درنا
108. ابیان فارمد

109. هیلیا فارمد
110. ناوک دارو
111.